VASE01-00060 VASE01-00060 VASE01-00060 VASE01-00060 VASE01-00060

МАША ЕГОРОВА

VASE01-00060

скульптура / ваза
керамика, глазурь

10 000 ₽

Продано!