VASE01-0068 VASE01-0068 VASE01-0068 VASE01-0068 VASE01-0068

МАША ЕГОРОВА

VASE01-0068

скульптура / ваза
керамика, глазурь

7 000 ₽

Продано!